29.11.2019

 Haettavaksi julistetaan
Vaasan seurakuntaan julistetaan haettavaksi kanttorin osa-aikainen tehtävä ajalle 1.1.2020–31.12.2020.

 

Hakijan tulee toimeen valituksi tullakseen täyttää ortodoksisen kirkkojärjestyksen 133§:n mukaiset kelpoisuusehdot. Hänen eduksensa katsotaan ruotsin kielen taito. Toimen vastuualueeseen kuuluu olennaisena toiminta-alueen jumalanpalveluselämä ja seurakuntatyö. Työssä tarvitaan aloitekykyä, hyviä vuorovaikutustaitoja, tiimityöskentelyä ja pitkäjännitteistä suunnitelmallisuutta.

 

Valittu kanttori tulee toimimaan Kokkolan papin työparina, toiminta-alueenaan Vaasan seurakunnan lisäksi Oulun seurakunnan eteläinen alue. Toimen sijoituspaikka on Kokkola ja kanttorin esimiehenä toimii Vaasan seurakunnan kirkkoherra.

 

Palkkaus määräytyy ortodoksisen kirkon työehtosopimuksen mukaisesti ja toimi kuuluu vaativuusryhmään III. Tointa täytettäessä noudatetaan enintään kuuden kuukauden koeaikaa. Tehtävä on otettavissa vastaan 01.01.2020 tai sopimuksen mukaan.

 

Toimen määräaikaisuuden perusteena on käynnissä oleva hallinnonuudistus, jonka myötä Vaasan seurakunta liittyy Tampereen seurakuntaan 01.01.2021.

 

Lisätietoja: kirkkoherra Andrei Sõtšov, puh. 0400 761 718, andrei.sotsov@ort.fi

 

Hakemukset, joista käy ilmi asianmukainen koulutus, aikaisempi työkokemus sekä kielitaito, on toimitettava Oulun hiippakunnan piispalle keskiviikkoon 11.12.2019 klo 16.00 mennessä. Sähköiset hakemukset pyydetään lähettämään osoitteeseen oulun.hiippakunta@ort.fi.

28.11.2019

Haettavaksi julistetaan
Vaasan seurakuntaan julistetaan haettavaksi papin määräaikainen toimi ajalle 1.1.2020–31.12.2020.

 

Hakijan tulee toimeen valituksi tullakseen täyttää ortodoksisen kirkkojärjestyksen 132§:n mukaiset kelpoisuusehdot. Hänen eduksensa katsotaan ruotsin ja venäjän kielen taito. Toimen vastuualueeseen kuuluu olennaisena toiminta-alueen jumalanpalveluselämä ja seurakuntatyö. Tointa täytettäessä otetaan huomioon hakijan kyky kehittää ja organisoida seurakuntatyötä sekä osoittaa sitoutuneisuutta. Työssä tarvitaan aloitekykyä, hyviä vuorovaikutustaitoja, tiimityöskentelyä ja pitkäjännitteistä suunnitelmallisuutta. 

 

Toimen toiminta-alue tulee olemaan Vaasan seurakunnan lisäksi Oulun seurakunnan eteläinen alue. Toimen sijoituspaikka on Kokkola ja papin esimiehenä toimii Vaasan seurakunnan kirkkoherra.

 

Palkkaus määräytyy ortodoksisen kirkon työehtosopimuksen mukaisesti ja toimi kuuluu vaativuusryhmään IV. Tointa täytettäessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Tehtävä on otettavissa vastaan 01.01.2020 tai sopimuksen mukaan.

 

Toimen määräaikaisuuden perusteena on käynnissä oleva hallinnonuudistus, jonka myötä Vaasan seurakunta liittyy Tampereen seurakuntaan 01.01.2021.

 

Lisätietoja: kirkkoherra Andrei Sõtšov, puh. 0400 761 718, andrei.sotsov@ort.fi

 

Hakemukset, joista käy ilmi asianmukainen koulutus, aikaisempi työkokemus sekä kielitaito, on toimitettava Oulun hiippakunnan piispalle keskiviikkoon 4.12.2019 klo 16.00 mennessä. Johtuen Posti- ja logistiikka-alan unionin lakon jälkivaikutuksista tulee hakemukset toimittaa joko henkilökohtaisesti tai lähetin välityksellä hiippakuntakansliaan (Nummikatu 30 B 16, 90100 Oulu), tai sähköisesti osoitteeseen oulun.hiippakunta@ort.fi.

28.11.2019
Haettavaksi julistetaan
 
                     
Hiippakuntasihteerin määräaikainen toimi Oulun hiippakuntakansliaan ajalle 1.1.2020-31.12.2020

 

Oulun hiippakunnassa on haettavana hiippakuntasihteerin määräaikainen tehtävä. Hiippakuntasihteerin tehtäviin kuuluu metropoliitan avustaminen hallinnollisissa ja teologisissa asioissa. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi erilaisia toimistotehtäviä ja teologisten sekä hallinnollisten taustaselvitysten tekemistä. Hiippakuntasihteeri avustaa metropoliittaa myös paimenmatkoilla.

 

Hakijalta odotetaan tehtävään soveltuvaa koulutusta. Kotimaisten kielten sekä venäjän kielen taito katsotaan eduksi.

 

Palkkaus määräytyy ortodoksisen kirkon työehtosopimuksen mukaisesti. Toimi sijoittuu vaativuusryhmään IV ja on määräaikainen vuoden 2020 loppuun. Määräaikaisuuden perusteena on hallinnonuudistus ja siihen liittyvä hiippakuntakanslioiden auditointi.

 

Valittu henkilö aloittaisi tehtävässään 1.1.2020 tai sopimuksen mukaan.

 

Lisätietoja: Oulun metropoliitta Elia, puh. 050 3520735, metropoliitta.elia@ort.fi

 

Hakemukset, joista käy ilmi asianmukainen koulutus ja aiempi työkokemus, on toimitettava kirkollishallitukselle keskiviikkoon 4.12.2019 klo 16.00 mennessä. Johtuen Posti- ja logistiikka-alan unionin lakon jälkivaikutuksista tulee hakemukset toimittaa joko henkilökohtaisesti tai lähetin välityksellä osoitteeseen: Karjalankatu 1, 70110 Kuopio, tai sähköisesti osoitteeseen: kirkollishallitus@ort.fi.