Hiippakunnan strategia on työn alla seurakuntajaon muuttuessa. 

Uusi strategia päivitetään näille sivuille sen valmistuttua.