Avoinna Kainuun kappeliseurakunnan papin toimi

Toimen sijoituspaikka on Kajaani ja papin esimiehenä toimii toimintansa 1.1.2022 aloittavan Pohjois-Suomen seurakunnan kirkkoherra.


Nykyiset Oulun, Lapin ja Kajaanin seurakunnat yhdistyvät vuoden 2022 alusta yhdeksi Pohjois-Suomen seurakunnaksi niin, että nykyisistä Lapin ja Kajaanin seurakunnista tulee (Lapin ja Kainuun) kappeliseurakuntia.

Hakijan tulee toimeen valituksi tullakseen täyttää ortodoksisen kirkkojärjestyksen 132§:n mukaiset kelpoisuusehdot. Tointa täytettäessä otetaan huomioon hakijan kyky kehittää ja organisoida seurakuntatyötä sekä osoittaa sitoutuneisuutta. Työssä tarvitaan aloitekykyä, hyviä vuorovaikutustaitoja, tiimityöskentelyä ja suunnitelmallisuutta. Aiempi kokemus ortodoksisen kirkon papin työstä katsotaan eduksi.

Palvelussuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät ortodoksisen kirkon työehtosopimuksen mukaisesti. Toimi sijoittuu vaativuusryhmään V. Toimenkuva ja palkkaus tarkentuvat Pohjois-Suomen seurakunnan aloitettua toimintansa ja yhdistymisen mukaisten yt-neuvotteluiden jälkeen.

Tehtävä on otettavissa vastaan 01.01.2022 tai sopimuksen mukaan. Tointa täytettäessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja antaa kirkkoherran tehtävien hoitaja, pastori Heikki Harvola, puh. 045 326 9311. Vapaamuotoiset hakemukset, joista käy ilmi asianmukainen koulutus sekä aikaisempi työkokemus, osoitetaan Oulun hiippakunnan piispalle. Hakemukset tulee toimittaa Oulun metropoliitan kansliaan 3.11.2020 klo 16.00 mennessä sähköisesti osoitteeseen oulun.hiippakunta@ort.fi tai postin välityksellä (Nummikatu 30 B 16, 90100 Oulu).

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki