top of page

Avoinna Kainuun kappeliseurakunnan papin toimi sijoituspaikkana Kajaani


Kainuun ortodoksinen kappeliseurakunta on osa Pohjois-Suomen ortodoksista seurakuntaa. Kappeliseurakunnan alue käsittää Kainuun maakunnan. Kainuun kaunis luonto ja seurakunnan kauniit pyhäköt tarjoavat ainutlaatuisen toimintaympäristön. Tehtävän toimipaikkana on Kainuun maakuntakeskus Kajaani, jonka Kristuksen Kirkastumisen kirkko on yksi maamme kauneimmista.


Haettava kappeliseurakunnan pappi huolehtii Kainuun kappeliseurakunnan alueen kirkollisen työn järjestämisestä ja toimii alueen työntekijöiden esimiehenä. Kappeliseurakunnan papin esimiehenä toimii Pohjois-Suomen seurakunnan kirkkoherra. Toimenkuvaan kuuluu alueella tehtävä seurakuntatyö kokonaisvaltaisesti sekä työntekijän osaaminen ja vahvuudet huomioiden myös koko seurakunnan aluetta koskevia yhteisiä tehtäviä.


Seurakunnassa arvostetaan hyvää yhteishenkeä sekä toista arvostavaa keskinäisen kunnioituksen ilmapiiriä henkilöstön, luottamushenkilöiden ja vapaaehtoistyötä tekevien välillä. Osaamista kehitetään ja työn tekemisen puitteet on järjestetty mahdollisimman hyvin. Henkilöstöä kannustetaan kehittämään osaamistaan muun muassa kouluttautumalla sekä tarjoamalla mahdollisuus työnohjaukseen. Henkilöstö on seurakunnan keskeinen voimavara ja siksi työntekijöiden terveyttä ja toimintakykyä edistetään osoittamalla resursseja henkilöstön työhyvinvointiin. Työntekijöiden käytössä ovat myös erittäin laajat työterveyshuollon palvelut.


Hakijan tulee toimeen valituksi tullakseen täyttää ortodoksisen kirkkojärjestyksen 132§:n mukaiset kelpoisuusehdot. Tehtävän hoitaminen edellyttää kykyä organisoida ja kehittää seurakuntatyötä itsenäisesti ja osana työyhteisöä. Hakijalta edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä aloitekykyä. Aiempi kokemus papin työstä katsotaan eduksi.


Palvelussuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät ortodoksisen kirkon työehtosopimuksen mukaisesti. Toimi sijoittuu vaativuusryhmään V. Toimi on otettavissa vastaan 1.1.2024 tai sopimuksen mukaan. Tointa täytettäessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Koska tehtävään kuuluu myös lasten ja nuorten parissa tehtävää työtä, on toimeen valitun ennen toimen vastaanottamista esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu ote rikosrekisteristä.


Vapaamuotoiset hakemukset, joista käy ilmi asianmukainen koulutus sekä aikaisempi työkokemus, osoitetaan Oulun hiippakunnan piispalle. Hakemukset tulee toimittaa Oulun metropoliitan kansliaan 31.10.2023 klo 16.00 mennessä sähköisesti osoitteeseen oulun.hiippakunta@ort.fitai postin välityksellä (Nummikatu 30 B 16, 90100 Oulu).


Lisätietoja antaa kirkkoherra Marko Patronen, puh. 044 511 5742, marko.patronen@ort.fi tai ma. kappeliseurakunnan pappi Reijo Marjomaa, puh. 045 142 7007, reijo.marjomaa@ort.fi

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page