top of page

Avoinna kanttorin toimi Tampereen seurakunnassa

Tampereen seurakunnassa on avoinna kanttorin toimi.


Hakijan tulee toimeen valituksi tullakseen täyttää ortodoksisen kirkkojärjestyksen 133§:n mukaiset kelpoisuusehdot. Toimen tämänhetkinen sijoituspaikka on Tampere, mutta työtehtäviä voi olla koko seurakunnan alueella.


Työssä tarvitaan aloitekykyä, hyviä vuorovaikutustaitoja, tiimityöskentelyä ja pitkäjännitteistä suunnitelmallisuutta.


Palvelussuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät ortodoksisen kirkon työehtosopimuksen mukaisesti. Toimi sijoittuu vaativuusryhmään IV. Tehtävä on otettavissa vastaan 1.6.2023 alkaen tai sopimuksen mukaan. Tointa täytettäessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.


Hakemukset, joista käy ilmi hakijan asianmukainen koulutus sekä aiempi työkokemus, on toimitettava Oulun hiippakunnan piispalle. Hakemukset tulee toimittaa 21.4.2023 klo 16.00 mennessä Oulun hiippakunnan kansliaan (Nummikatu 30 B 16, 90100 Oulu) tai sähköisesti osoitteeseen oulun.hiippakunta@ort.fi.Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page