top of page

Avoinna Kokkolan kanttorin puoliaikainen toimi

Tampereen ortodoksiseen seurakuntaan, Vaasan kappeliseurakuntaan julistetaan haettavaksi kanttorin 50 % työsopimussuhteinen toimi. Toimen sijoituspaikka on Kokkola ja kanttorin esimiehenä on Tampereen kirkkoherra.


Hakijan tulee toimeen valituksi tullakseen täyttää ortodoksisen kirkkojärjestyksen 133§:n mukaiset kelpoisuusehdot. Hänen eduksensa katsotaan ruotsin ja venäjän kielen taidot. Toimen vastuualueeseen kuuluu toiminta-alueen jumalanpalveluselämä ja seurakuntatyö. Tointa täytettäessä otetaan huomioon hakijan kyky kehittää ja organisoida seurakuntatyötä. Työssä tarvitaan aloitekykyä, hyviä vuorovaikutustaitoja, tiimityöskentelyä ja pitkäjännitteistä suunnitelmallisuutta.


Valittu kanttori tulee toimimaan Kokkolan papin työparina toiminta-alueenaan Vaasan kappeliseurakunnan lisäksi Pohjois-Suomen seurakunnan eteläinen alue. Tarpeen tullen kanttori tekee työtä koko Tampereen seurakunnan alueella. Vaasan kappeliseurakunnan pappi toimii kanttorin lähiesimiehenä. Tehtävä on otettavissa vastaan 1.1.2024 tai sopimuksen mukaan.


Palvelussuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät ortodoksisen kirkon työehtosopimuksen mukaisesti. Toimi sijoittuu vaativuusryhmään IV. Tointa täytettäessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.


Vapaamuotoiset hakemukset, joista käy ilmi asianmukainen koulutus sekä aikaisempi työkokemus, osoitetaan Oulun hiippakunnan piispalle. Hakemukset tulee toimittaa Oulun metropoliitan kansliaan 30.11.2023 klo 16.00 mennessä sähköisesti osoitteeseen oulun.hiippakunta@ort.fi tai postin välityksellä (Nummikatu 30 B 16, 90100 Oulu).


Lisätietoja antaa kirkkoherra Aleksej Sjöberg (050 5570050, aleksej.sjoberg@ort.fi).

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page