top of page

Avoinna Pohjois-Suomen seurakunnan kanttorin toimi

Haettavana Pohjois-Suomen ortodoksisen seurakunnan kanttorin toimi sijoituspaikkana Oulu


Tehtävän toimipaikka Oulu on yli 200 000 asukkaan kasvukeskus- ja yliopistokaupunki, joka tarjoaa erinomaiset työ-, kouluttautumis- ja harrastusmahdollisuudet.

 

Toimen vastuualueeseen kuuluu olennaisena osana kirkkolaulun kehittäminen yhteistyössä Oulun katedraalin kanttorin sekä muiden seurakunnan kanttoreiden kanssa sekä jumalanpalveluselämä ja seurakuntatyö Oulun seudulla, Pohjois-Pohjanmaalla ja Meri-Lapissa pääsääntöisesti Ouluun sijoitetun II papin työparina. Monipuoliseen toimenkuvaan kuuluu myös muuta seurakuntatyötä, kuten esimerkiksi nuoriso- ja diakoniatyötä sekä viestintää. Työyhteisön sisällä työtehtäviä jaettaessa huomioidaan kunkin työntekijän erityisosaaminen sekä henkilökohtaiset vahvuudet.  

 

Seurakunnassa arvostetaan hyvää yhteishenkeä sekä toista arvostavaa keskinäisen kunnioituksen ilmapiiriä henkilöstön, luottamushenkilöiden ja vapaaehtoistyötä tekevien välillä. Osaamista kehitetään ja työn tekemisen puitteet on järjestetty mahdollisimman hyvin. Henkilöstöä kannustetaan kehittämään osaamistaan muun muassa kouluttautumalla sekä tarjoamalla mahdollisuus työnohjaukseen. Henkilöstö on seurakunnan keskeinen voimavara ja siksi työntekijöiden terveyttä ja toimintakykyä edistetään osoittamalla resursseja henkilöstön työhyvinvointiin. Työntekijöiden käytössä ovat myös erittäin laajat työterveyshuollon palvelut.

 

Toimeen valittavan tulee täyttää ortodoksisen kirkkojärjestyksen 133§:n mukaiset kelpoisuusehdot. Tehtävän hoitaminen edellyttää kykyä organisoida ja kehittää kirkkomusiikkitoimintaa sekä muuta seurakuntatyötä itsenäisesti ja osana työyhteisöä. Hakijalta edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä aloitekykyä. Aiempi kokemus kanttorin työstä katsotaan eduksi.

 

Palvelussuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät ortodoksisen kirkon työehtosopimuksen mukaisesti. Toimi sijoittuu vaativuusryhmään IV. Toimi on otettavissa vastaan 1.6.2024 tai sopimuksen mukaan. Tointa täytettäessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Koska tehtävään kuuluu myös lasten ja nuorten parissa tehtävää työtä, on toimeen valitun ennen toimen vastaanottamista esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu ote rikosrekisteristä.

 

Vapaamuotoiset hakemukset, joista käy ilmi asianmukainen koulutus sekä aikaisempi työkokemus, osoitetaan Oulun hiippakunnan piispalle. Hakemukset tulee toimittaa Oulun metropoliitan kansliaan 1.3.2024 klo 16.00 mennessä sähköisesti osoitteeseen oulun.hiippakunta@ort.fi tai postin välityksellä (Nummikatu 30 B 16, 90100 Oulu).

 

Lisätietoja: kirkkoherra Marko Patronen, puh. 044 511 57 42, marko.patronen@ort.fi

Comentários


bottom of page