top of page

Barentsin kirkkojen neuvosto jäädyttää yhteistyön Venäjän ortodoksisen kirkon kanssa

Pohjoismaiden pohjoisimpien hiippakuntien piispat tuomitsevat Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan.


Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Suomen ortodoksisen kirkon Oulun hiippakuntien sekä Ruotsin ja Norjan luterilaisten kirkkojen pohjoisimpien hiippakuntien piispat ilmaisevat surunsa ja epätoivonsa Euroopassa puhjenneen sodan johdosta. Yksi lähinaapureistamme, Venäjä, on hyökännyt Ukrainaan ja pakottanut miljoonat ihmiset pakenemaan.

Meillä on hiippakunnissamme ollut jo vuosia hyvä ja tiivis yhteistyö venäläisten naapurien kanssa. Hiippakuntiemme alueilla asuu paljon venäläisiä ja myös ukrainalaisia. He ovat käynnissä olevan sodan viattomia uhreja, ja rukoilemme, että ihmiset pohjoisessa kohtaisivat sekä venäläiset että ukrainalaiset myötätunnolla ja lämmöllä. Ukrainasta on jo saapunut maihimme paljon pakolaisia. Kannustamme kirkkoja ja kaikkia hyviä voimia toivottamaan pakolaiset tervetulleiksi ja auttamaan heitä tuntemaan olonsa hyväksi ja turvalliseksi maissamme.

Olemme surullisina ja tyrmistyneinä todenneet, että Venäjän ortodoksisen kirkon johtajat tukevat hyökkäystä. Irtisanoudumme vahvasti heidän sotaa tukevista puheistaan ja lausunnoistaan.

Tuomitsemme jyrkästi Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan ja vaadimme sitä lopettamaan sotatoimet välittömästi. Vetoamme maailman johtajien viisauteen ja vastuuseen ja rukoilemme yhdessä eri maiden kristillisten kirkkojen ja kirkonjohtajien kanssa, että Jumala pitäisi kätensä maailman yllä tällä kohtalonhetkellä.

Yhteistyömme Barentsin alueen kirkkojen neuvostossa (BKN) on perustunut luottamukseen maittemme ja kirkkojemme välillä. Tämä (Barentsin kirkkojen neuvoston puitteissa tapahtunut) yhteistyö täytyy nyt jäädyttää Venäjän hyökkäyksen vuoksi. Tämä tarkoittaa, että BKN:n virallisia kokouksia tai muuta toimintaa ei voida toistaiseksi jatkaa. Toivomme ja rukoilemme, että Ukrainaan saataisiin aikaan tulitauko ja oikeudenmukainen rauha.

Åsa Nyström, Luulajan hiippakunnan piispa, Ruotsin kirkko Ann-Helen Fjeldstad Jusnes, Etelä-Hålogalandin hiippakunnan piispa, Norjan kirkko Jukka Keskitalo, Oulun hiippakunnan piispa, Suomen evankelis-luterilainen kirkko Elia, Oulun metropoliitta, Suomen ortodoksinen kirkko, BKN:n varapuheenjohtaja Olav Øygard, Pohjois-Hålogalandin hiippakunnan piispa, Norjan kirkko, BKN:n puheenjohtaja

bottom of page