top of page

Avoinna kanttorin toimi Vaasassa

Vaasan kanttorin toimi haettavana 6.-21.4.2023


Tampereen ortodoksiseen seurakuntaan julistetaan haettavaksi kanttorin työsopimussuhteinen toimi. Toimen sijoituspaikka on Vaasa ja kanttorin esimiehenä on Tampereen kirkkoherra.


Toimeen valittavan tulee täyttää ortodoksisen kirkkojärjestyksen 133§:n mukaiset kelpoisuusehdot. Tehtävän hoitaminen edellyttää kykyä organisoida ja kehittää kirkkomusiikkitoimintaa sekä muuta seurakuntatyötä itsenäisesti ja osana työyhteisöä. Hakijalta edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä aloitekykyä. Aiempi kokemus kanttorin työstä sekä ruotsin kielen taito katsotaan eduksi.


Toimen vastuualueeseen kuuluu Vaasan kappeliseurakunnan jumalanpalveluselämä. Lisäksi työhön sisältyy kappeliseurakunnan lapsi- ja nuorisotyö sekä diakoniatyö. Valittu kanttori toimii Vaasan papin työparina ensisijaisena toiminta-alueenaan Vaasan kappeliseurakunta. Tarpeen tullen kanttori tekee työtä koko Tampereen seurakunnan alueella. Vaasan pappi toimii kanttorin lähiesimiehenä.


Palvelussuhteen ehdot sekä palkkaus määräytyvät ortodoksisen kirkon työehtosopimuksen mukaisesti. Toimi sijoittuu vaativuusryhmään IV. Tehtävä on otettavissa vastaan 1.6.2023 tai sopimuksen mukaan.


Tointa täytettäessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Koska tehtävään kuuluu myös lasten ja nuorten parissa tehtävää työtä, on toimeen valitun ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu ote rikosrekisteristä.


Vapaamuotoiset hakemukset, joista käy ilmi asianmukainen koulutus sekä aikaisempi työkokemus, osoitetaan Oulun hiippakunnan piispalle. Hakemukset tulee toimittaa 21.4.2023 klo 16.00 mennessä Oulun hiippakunnan kansliaan (Nummikatu 30 B 16, 90100 Oulu) tai sähköisesti osoitteeseen oulun.hiippakunta@ort.fi.


Lisätietoja antaa kirkkoherra Aleksej Sjöberg (050 5570050, aleksej.sjoberg@ort.fi) ja Vaasan pappi Andrei Sõtšov (0400 761 718, andrei.sotsov@ort.fi).
Comments


bottom of page