top of page

Koronalinjaukset Oulun hiippakunnassa 1.8.2020 alkaen

Oulun hiippakunnan koronatyöryhmä on 27.7.2020 pitämässään kokouksessa linjannut hiippakunnan koronaohjeistukset elokuun alusta alkaen.

Aluehallintovirasto on 1.7.2020 tekemällään päätöksellä määrännyt, että sisä- ja ulkotiloissa 1.8.2020 lukien sallitaan korkeintaan 500 henkeä sillä suosituksella, että tilaisuuden järjestäjä noudattaa THL:n ja Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeistuksia. Tämä merkitsee käytännössä edelleen turvavälien noudattamista sekä tehostettua hygieniatasoa.

Oulun hiippakunnassa kaikessa seurakuntien toiminnassa noudatetaan Valtioneuvoston ja AVI:n viimeisimpiä ohjeita. Ohjeet ovat voimassa toistaiseksi ja niitä päivitetään tilanteen mukaan. Seurakunnat jakavat tarkemmat paikalliset ohjeet.

Edelleen voimassa olevat yleiset hygieniaohjeet:

- Kirkkoon tullessa ja kirkosta poistuessa kädet tulee desinfioida käsidesillä.

- Käsihygienian lisäksi kiinnitetään huomiota myös yskimis- ja aivastamishygieniaan sekä fyysisten kontaktien minimointiin.

- Pidättäydytään kättelemisestä, halaamisesta, kristottamisesta eli poskisuudelmista sekä ikonien, ristin tai papin käden suutelusta.

- Flunssaoireisena ei tule osallistua mihinkään seurakunnan toimintaan!

Jumalanpalvelukset:

- Oulun hiippakunnassa valmistaudutaan siirtymään 1.8. alkaen sisätiloihin turvavälit ja hygienia huomioiden. Seurakunnat tarkentavat osallistumisohjeet paikallisesti.

- Seurakunnat huolehtivat siitä, ettei kokoontumisrajoitusten ja turvavälien mukaista enimmäiskapasiteettia ylitetä. Tämä tapahtuu jumalanpalveluksiin ennakkoon ilmoittautumalla, josta saa tarkemmat ohjeet omasta seurakunnasta.

- Hiippakunnassa ei suositella, että saman seurakunnan toimessa oleva papisto palvelisi yhdessä samassa jumalanpalveluksessa.

- Jumalanpalveluksia voidaan toimittaa seurakuntien suurimmissa pyhäköissä. Lisäksi pyhäkköjä isompia seurakuntasaleja voidaan käyttää jumalanpalvelusten toimittamiseen. Mikäli mahdollista suositellaan jumalanpalvelusten toimittamista ulkona sään salliessa vielä elokuun ajan.

- Ehtoollinen jaetaan edelleen kertakäyttöisillä puukuitulusikoilla, jotka hävitetään polttamalla.

Tarjoilut seurakunnan kokoontumisissa:

- Kirkkokahvit ja kahvitarjoilu kokouksissa ovat mahdollisia buffet -tarjoilutyyppisesti. Sään salliessa myös ulkona.

Kerhot ja piirit:

- Kerho- ja piiritoiminta toteutetaan 1.8. alkaen hygienia ja turvavälit huomioiden riittävän suurissa tiloissa.

Kuorotoiminta:

- Elokuun alusta alkaen kirkossa voi laulaa kahdesta neljään laulajaa. Ohjeet päivitetään tilanteen mukaan.

Työnteko seurakunnissa:

- Työntekijöiden kokoukset suositellaan toteutettavaksi turvavälit huomioiden tai etänä.

- Hallinnon kokoukset toteutetaan Valtioneuvoston ja AVI:n ohjeita noudattaen.

- Etätyön tekemistä suositellaan jatkossakin, mikäli se on tarkoituksenmukaista.

- Työmatkat voidaan tehdä työpareittain.

bottom of page