top of page

Oulun hiippakunta valmiina ottamaan ukrainalaispakolaiset vastaan

Metropoliitta Elia kutsui koolle Oulun hiippakunnan kriisivalmiusryhmän 7.3.2022.


Oulun hiippakunnassa valmistaudutaan Ukrainasta saapuvien pakolaisten vastaanottamiseen ja heidän auttamiseensa. Kainuuseen on jo saapunut ukrainalaisia pakolaisia, joita kappeliseurakunta aktiivisesti tukee. Muualle hiippakuntaa pakolaisia odotetaan lähiaikoina.

Seurakunnissa tehtävälle työlle on nyt suuri tarve. Metropoliitta Elia korosti, että meneillään olevassa kriisissä on seurakunnissa toimittava aktiivisesti ja tehtävä yhteistyötä niin valtiohallinnon kuin paikallisten yhteiskunnallisten tahojen kanssa unohtamatta ekumeenista ulottuvuutta. Seurakuntien edustajien tulee vierailla pakolaisten sijoituspaikoissa, oli ne sitten vastaanottokeskuksia tai luterilaisia leirikeskuksia. Ukrainalaisille ortodokseille on tärkeää viestiä, että alueella toimii ortodoksinen seurakunta, jonka jumalanpalveluksiin, kirkkokahveille, lounaille, kerhoihin ja muuhun toimintaan he ovat lämpimästi tervetulleita.

Suomen ortodoksisen kirkon linja on sanoitettu piispojen yhteisessä, 26.2. päivätyssä, paimenkirjeessä: Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on tuomittu, eikä mitään oikeutusta sotaan ole. Seurakunnissa ei tule syyllistää venäläisiä tai venäjää puhuvia, sillä he eivät ole syyllisiä Ukrainassa käytävään sotaan. On hyvä pitää mielessä, että monet ukrainalaisetkin puhuvat äidinkielenään venäjää.

Yhdessä sovittiin, että kirkkoherroilla ja kappeliseurakuntien esimiehillä on vastuu organisoida omalla alueellaan kirkon palvelut niin, että ne tavoittavat myös pakolaiset.

Suositeltuja toimenpiteitä ovat muun muassa:

  • yhteydenotto kaupungin, valtion ja ekumeenisiin tahoihin

  • yhteydenotto paikallisiin ukrainalaisiin

  • kartoitetaan tulkkipalvelujen saatavuus

  • infokirjeet paikkoihin, joihin pakolaisia sijoitetaan

  • papin vierailut vastaanottopaikoissa

  • tarjotaan mahdollisuus sielunhoitokeskusteluihin ja rukouspalveluksiin ja toimituksiin

  • pidetään kirkon ovet auki mahdollisuuksien mukaan myös arkipäivisin

  • järjestetään kyytejä jumalanpalveluksiin

  • järjestetään ruokailuja yms. yhdessä seurakuntalaisten kanssa

  • tarvittaessa järjestetään seurakunnassa kolehti-, vaate- ja tavarakeräyksiä

Hiippakunnan valmiusryhmä seuraa tilannetta sen edetessä sekä tekee päivityksiä ohjeistuksiin tarpeen vaatiessa.

Kommentare


Die Kommentarfunktion wurde abgeschaltet.
bottom of page