top of page

Papin toimi avoinna Lapin kappeliseurakunnassa

Lapin ortodoksinen kappeliseurakunta on osa Pohjois-Suomen ortodoksista seurakuntaa.


Kappeliseurakunnan alue käsittää lähes koko Lapin maakunnan. Laajan alueen lisäksi seurakunnan rikkautena on se, että huomattava osa seurakuntalaisista on kolttasaamelaisia, Suomen alkuperäiskansaa. Kolttakulttuuri antaakin oman erityisen lisänsä seurakunnan elämään. Seurakuntalaisista suurin osa on Rovaniemen kaupungissa ja Inarin kunnassa. Lapin kappeliseurakunnassa etsitään aktiivisesti uusia tapoja tehdä seurakuntatyötä. Seurakunta on ollut edelläkävijä muun muassa sosiaalisen median ja verkkoviestinnän mahdollisuuksien hyödyntämisessä.

Hienojen ihmisten ja mahtavien maisemien Lappi on ainutlaatuinen toimintaympäristö. Tehtävän toimipaikkana on vilkas ja kasvava Inarin kuntakeskus Ivalo, joka tarjoaa hyvän työpaikan lisäksi laadukkaan ja turvallisen asuinympäristön lähellä luontoa. Vilkkaana matkailupaikkakuntana keskellä Lapin upeaa luontoa Inarin kunta tarjoaa erinomaiset palvelut sekä monipuoliset harrastus- ja vapaa-ajanviettomahdollisuudet. Ilmapiiri on lappilaiseen tapaan mukavan rento, mikä lisää viihtyvyyttä niin työssä kuin vapaa-ajallakin. Ivalosta on myös erinomaiset kulkuyhteydet kaikkialle.

Haettavana olevan papin pääasiallisena tehtävänä on kappeliseurakunnan pohjoisen alueen kirkollisesta toiminnasta vastaaminen. Toimenkuva on monipuolinen ja siihen kuuluu kokonaisvaltainen seurakuntatyö. Tehtävän hoitaminen edellyttää kykyä organisoida ja kehittää työtä itsenäisesti ja osana työyhteisöä. Hakijalta edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä aloitekykyä. Aiempi kokemus papin työstä katsotaan eduksi. Työyhteisön sisällä työtehtäviä jaettaessa huomioidaan kunkin työntekijän erityisosaaminen sekä henkilökohtaiset vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet.

Toimeen valittavan tulee täyttää ortodoksisen kirkkojärjestyksen 132§:n mukaiset kelpoisuusehdot. Tehtävään kuuluu olennaisesti kolttasaamelaisten parissa tehtävä kirkollinen työ. Koska kolttasaamen kieli on oleellinen osa seurakuntatyötä, edellytetään hakijan suorittavan kolttasaamen kielessä vähintään perustason opinnot ensimmäisten työvuosien aikana. Kieliopinnot on mahdollista suorittaa työaikana.

Palvelussuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät ortodoksisen kirkon työehtosopimuksen mukaisesti. Toimi sijoittuu vaativuusryhmään IV. Tehtävä on otettavissa vastaan 1.7.2022 tai sopimuksen mukaan. Tointa täytettäessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Koska tehtävään kuuluu myös lasten ja nuorten parissa tehtävää työtä, on toimeen valitun ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu ote rikosrekisteristä.

Lisätietoja tehtävästä: kappeliseurakunnan pappi Jaakko Vainio, puh. 0400 178 744 ja kirkkoherra Marko Patronen, puh. 044 511 5742.

Vapaamuotoiset hakemukset, joista käy ilmi asianmukainen koulutus sekä aikaisempi työkokemus, osoitetaan Oulun hiippakunnan piispalle. Hakemukset tulee toimittaa Oulun metropoliitan kansliaan 6.6.2022 klo 16.00 mennessä sähköisesti osoitteeseen oulun.hiippakunta@ort.fi tai postin välityksellä (Nummikatu 30 B 16, 90100 Oulu).


bottom of page