Hyvät ystävät,

koko maailmanlaajuinen kriisi koettelee toden  teolla nyt meitä kaikkia. Viime aikojen uutisointi on keskittynyt miltei poikkeuksetta koronaviirukseen. Jokainen uusi päivä tuo tullessaan yhä uusia ja yllättäviä käänteitä selllaisella tahdilla että on vaikea pysyä mukana. Kansalaisten kasvoilta näkee että tässä on tosi kysymyksessä  mutta meitä koettelee   suurin kriisi sitten viime sodan.  Ihmiselle on elämässä luontaista pyrkiä tasapainoon ja normaalitilaan. Se ettemme itse voi vaikuttaaa asioiden kulkuun  saa meidät helposti panikoimaan ja tekemään irrationaalisia tekoja. Nyt kuitenkin  tulisi välttää niitä ja toimia niiden ohjeiden mukaan, jotka meille annetaan,  oliko kyseessä valtionhallinto tai kirkon ohjeistus. Oman patriarkaattimme  paimenkirjeen ensimmäinen ohjekin  kehottaa meitä siihen. Siinä sanotaan:  tilanteen vakavuudesta huolimatta suositellaan harkitsevaisuutta, kärsivällisyyttä ja panikoimisen välttämistä. (ort.fi 13.03.2020)

Edellisessä viestissä kehotin meitä kaikkia rukoukseen itsemme ja koko maailman puolesta ja kehotan siihen taas. Vigiliassa toimittavassa litanian ekteniassa on seuraava rukous:

"Vielä rukoilemme, että Jumala varjelisi maatamme, tätä kaupunkia ja tätä pyhää temppeliä sekä kaikkia kaupunkeja ja  maakuntia nälänhädästä, kulkutaudeista, maanjäristyksestä, vedentulvasta, tulesta, miekasta, muukalaisten hyökkäyksestä ja kansalaissodasta; rukoilemme että hyvä ja ihmisiä rakastava Jumalamme olisi armollinen ja suosiollinen meille ja torjuisi joka ainoan meihin kohdistuvan vihan ja päästäisi meidät ansaitusta ja oikeasta rangaistuksesta sekä armahtaisi meitä." (vigilian käsikirja s. 31-32)

 

Veljet ja sisaret, olkaamme siis  luottavaisia ja laittakaamme toivomme Jumalaan. Tämä kriisi kenties opettaa meille nöyryyttä ja armahtavaisuutta toisiamme kohtaa ja kaikkia niitä kohtaan, jotka ovat joutuneet tämän taudin kurjimukseen. Kriisi paljastaa sen millaisia olemme ihmisinä. Suuren paaston hengessä kehotan teitä laupeuteen toisianne kohtaan, olemaan kärsivällisiä ja näkemään lähimmäisen hätä kaiken keskellä. Kriisin hetkellä meidän tulee puhaltaa yhteen hiileen ja laittaa katkeruus ja eripura syrjään. Tämänhetkinen globaali kriisi on koko ihmiskunnan kriisi ja vain yhdessä ja pyrkimällä kaikessa sopuun  voimme sen selättää.

 

Siunauksin

mp Elia

Rakkaat ystävät,

Viime päivien uutiset ovat järkyttäneet koko maailmaa ja meitä jokaista. Mielessä jylläävä epävarmuus ja pelko leimaavat tätä päivää ja tulevia aikoja. Mitä jos minä sairastun tai läheiseni? Kuinka moni meistä sairastuu? Elänkö minä tai elämmekö me viimeisiä aikoja?

Tämä ei ole ensimmäinen kerta kun kulkutaudit kaatavat ihmisiä. Se tosiasia ei tosin paljon meitä lohduta. Olemme tuudittautuneet siihen että moniin sairauksiin löytyy täsmälääkkeet. Nyt jylläävän koronaviirukseen ei niitä ole. Tämä herättää meissä pelonsekaisia tunteita.

Kehotan teitä silti tulemaan kirkkoon ja rukoilemaan toinen toistemme ja koko maailman puolesta. Jokaisella viranomaisella tai vastaavalla julkista valtaa käyttävällä on oma tontti hoidettavana. Kirkon tehtävä on rukoilla ja itse asiassa jokaisen kristityn tehtävä on rukoilla, erityisesti tällaisina aikoina.

Mitä tulee kirkon elämään niin voin vakuuttaa että noudatamme kaikkia niitä ohjeita joita meille on annettu erityisesti liturgiaa silmällä pitäen. Kehotan teitä kaikesta huolimatta tulemaan palveluksiin koska niistä saamme lohtua ja vahvistusta hengelliseen elämään. Ja se jos joku on tarpeellista näinä aikoina ja suuren paaston aikaan.

Tämä psalmi 91 auttaa hädän hetkellä. Sen voi vaikkapa lisätä iltarukouksiin. Suosittelen!

 

Siunauksin
mp Elia

 

"1. Joka Korkeimman suojassa istuu ja Kaikkivaltiaan varjossa yöpyy,
2. se sanoo: "Herra on minun turvani ja linnani, hän on minun Jumalani, johon minä turvaan".
3. Sillä hän päästää sinut linnustajan paulasta, turmiollisesta rutosta.
4. Sulillansa hän sinua suojaa, ja sinä saat turvan hänen siipiensä alla; hänen uskollisuutensa on kilpi ja suojus.
5. Et sinä pelkää yön kauhuja, et päivällä lentävää nuolta,
6. et ruttoa, joka pimeässä kulkee, et kulkutautia, joka päiväsydännä häviötä tekee.
7. Vaikka tuhat kaatuisi sinun sivultasi, kymmenen tuhatta oikealta puoleltasi, ei se sinuun satu.
8. Sinun silmäsi saavat vain katsella ja nähdä, kuinka jumalattomille kostetaan. -
9. Sillä: "Sinä, Herra, olet minun turvani". - Korkeimman olet sinä ottanut suojaksesi.
10. Ei kohtaa sinua onnettomuus, eikä vitsaus lähesty sinun majaasi.
11. Sillä hän antaa enkeleilleen sinusta käskyn varjella sinua kaikilla teilläsi.
12. He kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi.
13. Sinä kuljet leijonan ja kyykäärmeen ylitse, sinä tallaat nuorta jalopeuraa ja lohikäärmettä. -
14. "Koska hän riippuu minussa kiinni, niin minä hänet pelastan; minä suojelen hänet, koska hän tuntee minun nimeni.
15. Hän huutaa minua avuksensa, ja minä vastaan hänelle, minä olen hänen tykönänsä, kun hänellä on ahdistus, minä vapahdan hänet ja saatan hänet kunniaan.
16. Minä ravitsen hänet pitkällä iällä ja suon hänen nähdä antamani pelastuksen."

190px-Folio_91v_-_Psalm_XXIV.jpg

11.3.2020

Metropoliitta Elia on 11.3.2020 ohjeistanut Oulun hiippakunnan seurakuntia ehtoolliskäytäntöön liittyen koronavirustilanteen vuoksi.

”Seurakuntalaisten ja papiston huoli koronaviruksesta on kasvanut, minkä vuoksi ohjeistan seurakuntia seuraavasti:

Papiston on syytä huolehtia omasta käsihygieniastaan erityisesti ennen liturgiapalveluksen toimittamista.

Seurakuntien kaikessa toiminnassa tehostetaan käsi-, yskimis- ja aivastamishygieniaa sekä minimoidaan fyysisten kontaktien määrä. Siksi tulee pidättäytyä kättelemisestä, halaamisesta, kristottamisesta eli poskisuudelmista sekä ikonien, ristin tai papin käden suutelusta. Ehtoolliseen osallistumisesta voi hyvin onnitella suusanallisesti ilman poskisuudelmia. Pappi voi myös antaa siunauksen niin, ettei käsikontaktia tarvita ja ristillä voi siunata niin, ettei sitä suudella.

Ehtoollinen tulee jakaa kertakäyttöisillä puukuidusta valmistetuilla kahvilusikoilla, jotka hävitetään polttamalla. Ehtoollisella käyvän ei tule antaa suudella maljaa, eikä pyhistä Lahjoista osallistuneen suuta tule pyyhkiä liinalla, vaan sitä käytetään vain siltä varalta, että sillä otetaan kiinni mahdollisesti putoavat pyhät Lahjat. Jälkiviinin jakamisesta on syytä luopua, koska se ei liturgisesti ole tarpeellinen, saati välttämätön. Jos kuitenkin tapaa halutaan jatkaa, on käytettävä kertakäyttöisiä pahvimukeja, jotka voidaan hävittää kahvilusikoiden kanssa polttamalla.”

 

Oulussa 11.3.2020

Metropoliitta Elia

 
Uusia seurakuntia Oulun hiippakuntaan
 
Ortodoksisesta kirkosta annetun lain 7 §:n perusteella kirkollishallitus päätti, että vuoden 2021 alusta Oulun, Lapin ja Kajaanin ortodoksiset seurakunnat muodostavat uuden seurakunnan niin, että Lapin ja Kajaanin ortodoksiset seurakunnat yhdistyvät Oulun ortodoksiseen seurakuntaan. Samoin Vaasan ortodoksinen seurakunta yhdistyy Tampereen ortodoksiseen seurakuntaan. (KH 25.11.2019, https://ort.fi/sites/default/files/2019-11/Pöytäkirja%20KH%2025.11.2019.pdf )

 

Oulun hiippakunnan pohjoisen alueen kolme nykyistä seurakuntaa muodostavat uuden Pohjois-Suomen ortodoksisen seurakunnan, jossa kappeli- tai alueseurakuntina ovat nykyiset Kajaanin ja Lapin seurakunnat. Hiippakunnan eteläiseen osaan puolestaan muodostetaan näillä näkymin Tampereen ortodoksinen seurakunta, jossa nykyinen Vaasan seurakunta on kappeli- tai alueseurakuntana.

Oulun hiippakunnassa on kuluneen syksyn aikana käyty yhdistymisneuvotteluja edellä mainittujen seurakuntien välillä. Neuvotteluissa puheenjohtajana on toiminut hiippakunnan piispa, metropoliitta Elia, ja neuvottelijoina on ollut kunkin seurakunnan kirkkoherrojen lisäksi yksi edustaja jokaisen seurakunnan valtuustosta ja neuvostosta. Lisäksi pohjoisella alueella on neuvotteluissa ollut mukana kirkon palkkaama selvitysmies Hannu Palsola. Neuvottelujen lähtökohtana on ollut uusien seurakuntien perustaminen ja tavoitteena laatia yhdistymissopimus, johon kirjataan seurakuntien yhdistymisen reunaehdot.

 

Syksyn yhdistymisneuvotteluissa seurakuntien yhdistymisen suhteen on erityistä huolta herättänyt nykyisten seurakuntien omaisuuden ja varallisuuden käyttö uudessa seurakunnassa sekä kiinteistöjen säilyminen.

 

Neuvottelut jatkuvat vielä joulu-tammikuussa. Molempien uusien seurakuntien yhdistymissopimusten on määrä olla valmiit ja allekirjoitetut kevään 2020 aikana.

IMG_20190314_184218-01.jpeg
Seurakunnankokous Kajaanissa 30.10.2019

Kajaanin ortodoksisessa seurakunnassa järjestettiin keskiviikkona 30.10. seurakunnankokous liittyen Suomen ortodoksisessa kirkossa meneillään olevaan seurakuntarakenteen uudistamiseen. Kokouksen tavoitteena oli esitellä ja avata seurakunnalle muutosprosessia sekä ennen kaikkea kuulla seurakuntalaisia.

Kokouksen avasi Oulun hiippakunnan piispa, metropoliitta Elia, joka kertoi kirkkokunnan näkökulmasta mistä muutoksessa on kyse. Kirkon hallinnon rakenteiden muutos perustuu tavoite- ja toimintasuunnitelmaan 2016-2020, jossa on kirjattu tavoitteeksi palveluiden turvaaminen koko maassa. Koska taloudelliset ja väestömuutoksiin liittyvät syyt haastavat nykyiset rakenteet ja totutut toimintatavat, on niitä uudistettava. Tavoite- ja toimintasuunnitelmassa on kehittämiselle annettu seuraavat tavoitteet:

  • resurssien tarkoituksenmukainen käyttö ja kestävä talous.

  • Kaikilla toiminnan tasoilla eli keskushallinnossa, hiippakunnissa ja seurakunnissa sekä kirkon järjestöjen ja muiden toimijoiden kesken jaetaan osaamista sekä voimavaroja. Päällekkäisiä toimintoja karsitaan ja haetaan yhteistyömuotoja.

 

Kirkolliskokous on vuonna 2017 linjannut kehittämistyötä seuraavasti:

Tavoitteena ovat suuremmat hallinnolliset yksiköt ja lakisääteisen hallinnollisen toiminnan keskittäminen ja resurssien ja huomion suuntaaminen hengelliseen perustyöhön. Vastuu toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta on paikallistasolla, esimerkiksi kappeliseurakunnilla.

Oulun hiippakuntaan perustetaan kaksi uutta seurakuntaa, joista pohjoisen seurakunnan muodostavat nykyiset Oulun, Lapin ja Kajaanin ortodoksiset seurakunnat. Seurakuntien yhdistyminen on herättänyt Kainuussa vastustusta. Erityinen huoli on ollut seurakunnan omaisuuden ja varallisuuden käytöstä sekä kiinteistöjen säilymisestä.

Metropoliitta Elian lisäksi kokouksessa alustivat Oulun, Lapin ja Kajaanin seurakuntien kirkkoherrat sekä kirkkokunnan palkkaama selvitysmies, lakimies Hannu Palsola. Alustusten jälkeen oli aikaa seurakuntalaisten kysymyksille ja keskustelulle.

Kajaanin seurakunnan kirkkoherra Jyrki Penttonen esitti seurakunnan valtuuston ja neuvoston yksimielisellä suulla, että Kajaanin seurakunta yhdistyy Oulun ja Lapin seurakuntien kanssa vain pakon edessä.

Sekä metropoliitta Elia että selvitysmies Hannu Palsola korostivat kyseessä olevan koko kirkkokuntaa koskeva muutosprosessi. Lapin kirkkoherra Jaakko Vainio puolestaan korosti, että kyseessä on yhteinen asia yhteisen hyvän eteen.

Oulun seurakunnan kirkkoherra Marko Patronen hahmotteli tulevan Pohjois-Suomen seurakunnan eri alueiden yhteistyötä, korosti kunkin kappeliseurakunnan toiminnallista itsenäisyyttä ja hälvensi pyhäköiden säilymiseen liittyviä pelkoja.

Seurakunnan hallinto kevenee tulevassa uudessa seurakunnassa siten, että kolmen eri seurakunnan valtuustojen, neuvostojen ja lautakuntien tilalle muodostetaan yksi seurakunnanvaltuusto ja -neuvosto ja lautakunnat, joissa on alueelliset edustukset. Nykyiset Lapin ja Kajaanin ortodoksiset seurakunnat muuttuvat kappeli- tai alueseurakunniksi. Kyseinen malli takaa alueellisen seurakuntaidentiteetin sekä keventää hallintoa. Nykyisten Lapin ja Kajaanin seurakuntien kirkkoherroista tulee kappeliseurakuntien pappeja, Oulun seurakunnan esimiehestä uuden seurakunnan kirkkoherra.

Seurakuntalaiset toivoivat jatkossakin huomiota myös seurakunnan reuna-alueille sekä työtä sosiaalisen eriarvoisuuden estämisen hyväksi. Piispa ja kirkkoherrat pitivät tätä tavoitetta erittäin tärkeänä.

IMG_20191030_175654-01.jpeg
5911ter_mv_web.jpg

Psykologi, FT Veli-Matti Heikkilä

Kuva: neural.fi

Hiippakuntapäivät Oulussa 29.-31.3.

Oulun hiippakunnan hengelliset työntekijät eli toimessa olevat papit ja kanttorit kokoontuviat yhdessä metropoliitta Elian kanssa hiippakunnan koulutuspäiville Oulussa.

 

Hiippakuntapäivien teemana oli työssäjaksaminen.

 

Päivät alkoivat perjantaina 29.3. yhteisellä paastolounaalla ravintola Crecianissa, jonka jälkeen työntekijät kokoustivat kaikki yhdessä. Kokouksessa käytiin läpi kuulumisia sekä muita ajankohtaisia asioita. Tämän jälkeen vielä papisto sekä kanttorit kokoustivat keskenään. 

Perjantai-iltana Oulun katedraalissa metropoliitta Elia toimitti Ennenpyhitettyjen lahjain liturgian, jonka jälkeen hiippakuntaväki vielä nautti yhteisestä illallisesta seurakuntasalilla.

Lauantaipäivä painottui keskusteluun. Psykologi, FT Veli-Matti Heikkilän alusti aiheista yksilön ja yhteisön hyvinvointi sekä toisen kohtaamisen haasteista Levinasin ja Buberin dialogisen filosofian valossa. Illalla ennen vigiliaa toimitettiin panihida 20 vuotta sitten poisnukkuneen ikonimaalari Petros Sasakin muistolle.

Päivät huipentuivat Johannes Siinailaisen sunnuntain jumalalliseen liturgiaan katedraalissa. Palveluksen johti metropoliitta Elia yhdessä hiippakunnan papiston kanssa. Katedraalikuoroa johti kanttori Juhani Matsi.

Rovasti Rauno Pietarisen opetuspuhe sunnuntain liturgiassa on kuunneltavissa täällä.

 

Liturgian jälkeen Oulun assyrialaiset tarjosivat vielä kaikille yhteisen paastolounaan seurakuntasalilla.

IMG_20190330_174910.jpg
IMG_20190224_114501__01.jpg
27.2.2019
Isä Shio Bitskinashvili Oulussa 23.-24.2.2019

Helmikuun lopussa Oulussa vieraili metropoliitta Elian kutsusta Isä Shio Bitskinashvili Tukholmasta. Isä Shio on Georgian kirkon pappi ja muutaman tuhannen Ruotsissa asuvan georgialaisen paimen. Metropoliitta Elia haastatteli isä Shiota.

 

Millaisia ajatuksia sinulla on näistä kahdesta päivästä Suomessa?

Minua kiinnostaa nähdä kuinka ortodoksit elävät näissä maissa, joita yleensä ei pidetä niin sanotusti perinteisinä ortodoksisina maina. Minua kiinnostaa kuinka ortodoksit elävät vähemmistönä maassa ja kuinka he toimivat vähemmistökirkkona niissä maissa. Oikeastaan tämä on ollut opintomatka minulle, kun olen saanut esipaimen kanssa keskustella ja nähdä kuinka kirkko täällä Suomessa toimii ja kuinka elävä kirkko on. Itse edustan perinnettä, jossa kirkko nähdään osana patrioottista, kansallista perinnettä ja jossa toisinaan unohdetaan, että kirkko on Kristuksen kirkko. Minua kiinnostaa myös se, kuinka Suomen kirkko pyrkii integroimaan maahanmuuttajia seurakuntiinsa.

Mitä kokemuksia viet mukanasi Suomesta palatessasi Ruotsiin ja omaan yhteisössäsi?

Ensiksikin haluan sanoa olevani iloinen vierailusta ja vien mukanani positiivista energiaa. Lisäksi olen huomannut, että Suomessa kirkko on avoin eri tavalla kuin pienissä etnisissä yhteisöissä esimerkiksi Ruotsissa. Kirkko ei saa näyttäytyä, kuten esipaimenkin sanoi, tanssi- tai lauluryhminä vaan todellisena Kristuksen kirkkona ja hengellisenä yhteisönä. Kirkon päämies on Kristus eikä Kristus saa hukkua kaiken muun toiminnan alle.

Mitä vielä haluat kertoa seurakuntalaisillesi?

Haluan kertoa, kuinka paljon Suomessa on ortodokseja, miten täällä tehdään kirkollista työtä ja kuinka vapaaehtoisia aktivoidaan mukaan kirkon toimintaan. Meillä ajatellaan helposti, että pappi tekee kaiken ja että seurakunta olen minä ja kirkkorakennus. Meidän tulisi sen sijaan ymmärtää seurakunnan olevan Kristus-keskeinen ja että seurakuntalaiset muodostavat kirkon. Meillä ei esimerkiksi ole vielä omaa kirkkoa Tukholmassa, mutta kirkkorakennus ei tuo ihmisiä, vaan ihmiset tuovat kirkkorakennuksen!

 

Haluan viedä myös toivomuksen siitä, että jumalanpalveluksissa ihmiset voisivat keskittyä olennaiseen. Miksi ei vaikka niin että palveluksissa olisi kirjoja, joista seurata ja sitä kautta osallistua entistä paremmin palvelukseen. Kerron myös siitä kuinka hyvä kuoro Oulun katedraalissa lauloi ja kuinka hyvin kaikki olivat kärryillä palveluksen kulusta. Lisäksi haluaisin samanlaisen matalan ikonostaasin kirkkoon sitten kun sellaisen saamme. Onhan hyvä, että kansa näkee mitä alttarissa tapahtuu! Lisäksi pidin siitä, että diakoni lukiessaan epistolaa on kääntyneenä kirkkokansaan päin. Heillehän sitä tekstiä luetaan. Huomasin ilokseni myös, että papisto ei kerääntynyt kirkkokahveilla omaan pöytään vaan keskusteli kirkkokansan kanssa. Kristus itse opetti meitä rakastamaan Jumalaa ja lähimmäistämme.

Haluatko vielä sanoa jotain meille suomalaisille?

Minusta oli hienoa nähdä, kuinka eritrealaiset kokoontuivat kirkkoon liturgian jälkeen. Meillä helposti ajatellaan, että on kaikki täydellistä ja oikein. Hienoa että seurakunta huomioi eritrealaiset näin antamalla heille tiloja käyttöön. En osaa oikein sanoa muuta - kaikki oli hyvää mielestäni. Haluan kiittää esipaimenta ja seurakuntaa vierailusta.

Kiitos vierailusta isä Shio!

Metropoliitta Elia ja piispa Jukka Keski

Oulun metropoliitta Elian ja piispa Jukka Keskitalon yhteinen kannanotto ekumeenisella rukousviikolla.

Kahden kansankirkon Oulussa toimivat piispat kohtasivat kristittyjen ykseyden rukousviikon hengessä torstaina 24.1. Oulun piispantalossa. Luterilainen piispa Jukka Keskitalo ja ortodoksinen piispa metropoliitta Elia keskustelivat tapaamisessaan myös Oulussa tapahtuneista seksuaalirikoksista.

– Tuomitsemme jyrkästi nämä lapsiin ja nuoriin kohdistuneet rikokset ja ilmaisemme myötätuntomme uhreja ja heidän perheitään kohtaan, piispat toteavat yhdessä.

Piispojen mukaan kirkon tehtävänä on iloita ilon hetkellä ja surra surun hetkellä ihmisten kanssa. Tässä tilanteessa piispat haluavat olla kärsivien ihmisten puolella, kulkea yhdessä heidän rinnallaan. 

Samalla piispat ilmaisevat syvän huolensa ilmapiirin kiristymisestä Oulussa ja maassa laajemminkin.

– On äärimmäisen huolestuttavaa, että rikoksiin täysin syyttömät ulkomaalaistaustaiset ihmiset ovat saaneet osakseen vihamielisiä reaktioita kaduilla ja sosiaalisessa mediassa, piispat toteavat.

Piispojen mukaan eri taustoista ja uskonnoista tulevien ihmisten on tärkeätä kohdata ja tutustua toisiinsa. Vuorovaikutusta lisäämällä voidaan torjua vastakkainasettelua. 

Piispojen mukaan on poliitikkojen tehtävä miettiä maahanmuuttolinjauksia sekä kotouttamisen tehostamista.

– Mikäli maamme turvapaikkalinjauksia muutetaan, on tärkeä varmistua, että muutokset ovat sopusoinnussa kansainvälisten ihmisoikeussopimusten ja maamme sitoumusten kanssa, piispat toteavat. 

Tänä vuonna ekumeenisen rukousviikon rukousaiheet on laatinut indonesialaisten kristittyjen ryhmä. Maailman suurimman muslimiväestön maassa Indonesiassa kristittyjen asema on ollut ajoittain vaikea.

– Haluamme rukoilla Indonesian ja muiden sellaisten maiden kristittyjen vähemmistöjen puolesta, jotka joutuvat kohtaamaan uskonsa tähden vainoa tai epäoikeudenmukaisuutta, sanovat piispat.

Piispojen mukaan on tärkeää, että Suomessa ollaan tietoisia näistä tapahtumista ja siten ollaan osa maailmanlaajaa kristittyjen verkostoa.

Hiippakuntasihteeri Artturi Hirvonen

6.2.2019

Esittelyssä hiippakuntasihteeri Artturi Hirvonen

 

Hiippakunta sai uuden työntekijän, kun vuoden alussa hiippakuntasihteerinä aloitti Artturi Hirvonen. Metropoliitta Elia haastatteli sihteeriään.

Hei Artturi!
 

Hei isä esipaimen! 


Olet aloittanut hiippakuntasihteerin työt Oulussa ja takana on runsas kuukausi tässä työssä. Mitkä ovat tunnelmat?

Kiitos hyvät tunnelmat. On ollut ilo aloittaa uusi työ uudessa ympäristössä. Työ vaikuttaa mielenkiintoiselta ja monipuoliselta. Odotan innolla mitä tämä vuosi tuo tullessaan. 

Onko Oulu tai tämä hiippakunta sinulle ennestään tuttu?

Koko hiippakunta on minulle täysin uutta aluetta. Toki olen  vieraillut sekä Oulussa että Vaasassa muutamia kertoja, mutta siihen se jää. 

Kerro vähän itsestäsi
 

Olen lähtöisin Helsingistä ja olen opiskellut Joensuussa Itä- Suomen ylipistossa ortodoksista teologiaa. Olen 33-vuotias eli Jeesuksen ikäinen. Olen tehnyt kirkon nuorisotyötä ja toiminut Tuohustuli-lehden päätoimittajana. Teologina olen ennen muuta kiinnostunut sakramenteista eli kirkon pyhistä mysteerioista. 

Mikä niissä sinua erityisesti kiinnostaa?
 

Se kuinka ne ovat koko ihmiselämää varten ja sen pyhitykseksi, ja kuinka Kristus on  niissä läsnä Pyhän Henkensä kautta. 


Mitkä työtehtävät näet olennaisempina ajatellen hiippakuntasihteerin työssäsi?


Hiippakuntakanslian hallinnolliset tehtävät, toimiminen piispan teologisena oikeana kätenä sekä avustaminen piispan toimittamissa jumalanpalveluksissa. 


Kirkossa on meneillään suuri hallinnon uudistus. Mitä ajattelet tästä?


Kyseessä on merkittävä uudistus, joka vaatii paljon työtä jokaiselta osapuolelta. Olemme metropoliitan kanssa kuulleet menneen viikon aikana kolmea eri seurakunnan valtuustoa ja olen huomannut miten uudistus herättää tunteita valtuutetuissa. Olen myös myös itse saanut oppia kirkon hallinnosta paljon uutta. 

 

Tervetuloa tekemään työtä Oulun hiippakunnassa!
Kiitos paljon!