top of page

Avoinna kanttorin toimi Oulussa

Haettavana Pohjois-Suomen ortodoksisen seurakunnan kanttorin toimi sijoituspaikkana Oulu


Haettavana olevan kanttorin pääasiallisena tehtävänä on Oulun Pyhän Kolminaisuuden katedraalin kirkkomusiikkitoiminnasta vastaaminen sekä kirkkolaulun ja kuorotoiminnan suunnitelmallinen kehittäminen yhdessä seurakunnan muiden kanttoreiden kanssa. Keskeinen osa tehtävää on Oulun katedraalikuoron johtaminen (suunnittelu, harjoittaminen, jumalanpalvelukset ja konsertit). Monipuoliseen toimenkuvaan kuuluu myös muuta seurakuntatyötä, kuten esimerkiksi nuoriso- ja diakoniatyötä sekä viestintää. Työyhteisön sisällä työtehtäviä jaettaessa huomioidaan kunkin työntekijän erityisosaaminen sekä henkilökohtaiset vahvuudet.


Toimen sijoituspaikka Oulu on yli 200 000 asukkaan kasvukeskus, jossa on erinomaiset asuin-, koulunkäynti-, opiskelu- ja vapaa-ajanviettomahdollisuudet.


Toimeen valittavan tulee täyttää ortodoksisen kirkkojärjestyksen 133§:n mukaiset kelpoisuusehdot. Tehtävän hoitaminen edellyttää kykyä organisoida ja kehittää kirkkomusiikkitoimintaa sekä muuta seurakuntatyötä itsenäisesti ja osana työyhteisöä. Hakijalta edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä aloitekykyä. Aiempi kokemus kanttorin työstä katsotaan eduksi.


Palvelussuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät ortodoksisen kirkon työehtosopimuksen mukaisesti. Toimi sijoittuu vaativuusryhmään IV. Tehtävä on otettavissa vastaan 1.10.2023 alkaen tai sopimuksen mukaan. Tointa täytettäessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Koska tehtävään kuuluu myös lasten ja nuorten parissa tehtävää työtä, on toimeen valitun ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu ote rikosrekisteristä.


Lisätietoja tehtävästä:

kirkkoherra Marko Patronen, puh. 044 511 5742, marko.patronen@ort.fi

kanttori Juhani Matsi, puh. 044 511 5743, juhani.matsi@ort.fi


Vapaamuotoiset hakemukset, joista käy ilmi asianmukainen koulutus sekä aikaisempi työkokemus, osoitetaan Oulun hiippakunnan piispalle. Hakemukset tulee toimittaa Oulun metropoliitan kansliaan 31.5.2023 klo 16.00 mennessä sähköisesti osoitteeseen oulun.hiippakunta@ort.fi tai postin välityksellä (Nummikatu 30 B 16, 90100 Oulu).

Comments


bottom of page