top of page

Kanttorin toimi avoinna Tampereen seurakunnassa

Päivitetty: 24. syysk. 2021

Tampereen ortodoksiseen seurakuntaan julistetaan haettavaksi kanttorin työsopimussuhteinen toimi. Toimen sijoituspaikka on Vaasa ja kanttorin esimiehenä on Tampereen kirkkoherra.


Toimeen valittavan tulee täyttää ortodoksisen kirkkojärjestyksen 133§:n mukaiset kelpoisuusehdot. Tehtävän hoitaminen edellyttää kykyä organisoida ja kehittää kirkkomusiikkitoimintaa sekä muuta seurakuntatyötä itsenäisesti ja osana työyhteisöä. Hakijalta edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä aloitekykyä. Aiempi kokemus kanttorin työstä sekä ruotsin kielen taito katsotaan eduksi.


Toimen vastuualueeseen kuuluu Vaasan kappeliseurakunnan jumalanpalveluselämä. Lisäksi työhön sisältyy kappeliseurakunnan lapsi- ja nuorisotyö sekä diakoniatyö. Valittu kanttori toimii Vaasan papin työparina ensisijaisena toiminta-alueenaan Vaasan kappeliseurakunta. Tarpeen tullen kanttori tekee työtä koko Tampereen seurakunnan alueella. Vaasan pappi toimii kanttorin lähiesimiehenä.


Palvelussuhteen ehdot sekä palkkaus määräytyvät ortodoksisen kirkon työehtosopimuksen mukaisesti. Toimi sijoittuu vaativuusryhmään IV. Tehtävä on otettavissa vastaan 1.9.2021 tai sopimuksen mukaan.


Tointa täytettäessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Koska tehtävään kuuluu myös lasten ja nuorten parissa tehtävää työtä, on toimeen valitun ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu ote rikosrekisteristä.


Vapaamuotoiset hakemukset, joista käy ilmi asianmukainen koulutus sekä aikaisempi työkokemus, osoitetaan Oulun hiippakunnan piispalle. Hakemukset tulee toimittaa Oulun metropoliitan kansliaan 30.7.2021 klo 16.00 mennessä sähköisesti osoitteeseen oulun.hiippakunta@ort.fi tai postin välityksellä (Nummikatu 30 B 16, 90100 Oulu).


Lisätietoja antaa kirkkoherra Aleksej Sjöberg (050 5570050, aleksej.sjoberg@ort.fi).


Oulussa 8.7.2021


Metropoliitta Elia

Oulun hiippakunnan piispa

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page