Ehdokasasetteluja Tampereen seurakunnan avoimiin toimiin

Avoinna olleisiin Tampereen seurakunnan Vaasan kanttorin sekä Kokkolan papin toimiin tuli molempiin 30.7. klo 16 päättyneen hakuajan puitteissa yhteensä neljä hakemusta.


Vaasan kanttorin tointa haki kaksi hakijaa, joista vain toinen täytti kirkkojärjestyksen §133 mukaiset kelpoisuusehdot kanttorin toimeen. Metropoliitta Elia on 6.8. suorittamassaan ehdokasasettelussa asettanut ainoalle vaalisijalle TM Nina Jolkkonen-Poranderin.


Kokkolan papin tointa haki niin ikään kaksi hakijaa, joista molemmat täyttivät KJ §132 mukaiset kelpoisuusehdot papin toimeen. Metropoliitta Elia on 6.8. suorittamassaan ehdokasasettelussa asettanut ainoalle vaalisijalle pastori, TM Jaso Pössin.


Kokkolan papin toimen hakuilmoituksessa (8.7.) on hakijan eduksi ilmoitettu katsottavan ruotsin sekä venäjän kielen taito sekä tointa täytettäessä otettavan huomioon mm. hakijan kyky kehittää ja organisoida seurakuntatyötä. Koska kyseessä on vakituinen papin toimi, hakuilmoituksessa on mainittu työssä tarvittavan myös pitkäjännitteistä suunnitelmallisuutta. Tämä sekä Pössin korkeakoulututkinto, sekä toista hakijaa monipuolisempi ja pidempi yhtäjaksoinen työkokemus kirkon piirissä eri tehtävissä, mm. järjestötoiminnassa ja Helsingin seurakunnan monikulttuurisen papin sijaisuudessa, katsotaan hänet soveltuvammaksi ehdokkaaksi kyseiseen toimeen. Vaasan kappeliseurakunnan alue, kuin myös Oulun seurakunnan eteläinen alue on myös monikielistä, jossa kielitaito sekä kyky toimittaa jumalanpalveluksia eri kielillä katsotaan myös ehdolle asetetun hakijan eduksi.Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki